Surrey Storm v v Hertfordshire Mavericks (F) - # - ImagesGB Photography by Gary Baker